آینه و شمعدان آلومینیومی ست کامل مدل چهار گوش برگی – کد ۱