آینه و شمعدان آلومینیومی کد 48

آینه و شمعدان آلومینیومی کد ۴۸