نگهدارنده (Placeholder)

میوه خوری برنزی کد (۶۴۵)

در دسترس بودن منابع موجود در انبار