میز ناهار خوری برنزی کد (680)

میز ناهار خوری برنزی کد (۶۸۰)