میز ناهار خوری برنزی کد (690)

میز ناهار خوری برنزی کد (۶۹۰)