آینه و شمعدان چوبی دو کشو یاس بلند

آینه و شمعدان چوبی دو کشو یاس بلند